Αυτή είναι μια στάνταρ σελίδα. Θα μπορούσε να είναι μια σελίδα Σχετικά με εμάς ή μια απλή σελίδα η οποία εξωστρέφει όλα τα χαρίσματά σου τα οποία σε έφεραν στον κόσμο του web development.

Αυτή η σελίδα έχει στην κεφαλίδα την επιλογή profile: true η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα στοιχεία του συγγραφέα στην αρχή της σελίδας.