Καλως ήρθατε στο Grav!

Ιούλιος 10, 2015

Μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο στο user/pages/01.blog/welcome-to-grav φάκελο - Επεξεργαστείτε το άρθρο και κάντε ανανέωση στον browser για να δείτε τις αλλαγές.

Για να προσθέσετε νέα άρθρα, απλά προσθέστε ένα φάκελο στο user/pages/01.blog/ φάκελο και δώστε του ένα μοναδικό συνοδευτικό όνομα για όνομα φακέλου.Έπειτα αντιγράψτε το post.md αρχείο μέσα στο φάκελο που δημιουργήσατε και επεξεργαστείτε το..


Grav supports markdown so you can do things like this:

Βασική μορφοποίηση

Οι παράγραφοι μπορούν να γραφτούν έτσι. Μια παράγραφος είναι το βασικό μπλόκ μια σήμανσης. Ένα κέιμενο μετατρέπεται σε παράγραφος όταν δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.

Οι παράγραφοι πρέπει να χωρίζωνται με μια μαύρη γραμμή. Οι βασικές μορφοποιήσεις των italics και bold υποστηρίζονται.

Μπορείτε να δείτε το Grav docs για περισσότερες πληροφορίες. Για λάθη και ιδές μπορείτε να μπείτε εδώ Grav's GitHub repo.